مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بین الملل /دانشگاه دولتی تبریز / معدل 17.67

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۵
  پتروشیمی کردستان
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • حفاظت از محیط زیست و متولی فرآیند هایی مرتبط در هر سازمانی که در آن اشتغال دارم
 • داستان نویسی
 • شنا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی JavaScript
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار تحلیل داده آموسAMOS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار تحلیل داده لیزرل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار تحلیل داده SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مرتبط ندارم
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک A2موسسه گوته
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی JavaScript
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com