مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه ازاد / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  نمایندگی بیمه امید
  مالی و حسابداری/ کارشناس صدور و مسئول دفتر
 • مهر ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴
  شرکت بیمه میهن
  مسئول دفتر/ کارشناس صدور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com