مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع گار /دانشگاه حکیم سبزواری

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

ابزار و نرم افزار

 • هایسیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com