مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  فوق دیپلم الكترونيك
  گرایش الكترونيك /دانشگاه سراسري سمنان

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  پخش رازي
  داروسازی و بیو تک/ لاين دار
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵
  بازار موبايل و كامپيوتر
  مهندسی برق/ فروشنده و نعميركار نرم افزار
 • تیر ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۱
  شهرداري تهران
  مهندسی برق/ تاسيسات

دانش تخصصی

 • كامپيوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: به صورت تجربي و در كار يادگرفتم

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • كامپيوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: به صورت تجربي و در كار يادگرفتم
https://.com