مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1382 تا 1386
    کارشناسی کارشناسی حقوق قضایی
    /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۴
    صنایع روشنایی روناک
    کارشناس فروشگاه های زنجیره ای
https://.com