مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    گرایش سیالات /دانشگاه تهران / معدل 17
https://.com