مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه شهر قدس / معدل 14.87

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴
  ساختمان های شخصی
  مهندسی عمران/ معماری/ نظارت

  توضیحات: به صورت پیمانکار و ناظر بر ساختمان از پی تا تکمیل ساختمان فعالیت کرده ام.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  آموزش اتوکد به دانشجویان

نقاط قوت رفتاری

 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نظارت و اجرا
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • رویت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نظارت و اجرا
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com