مختصری از من

فردی منظم و مسئولیت پذیر و نیازمند فرصت شغلی مناسب برای تأمین نیاز مالی و کسب تجارب مورد نیاز در زمینه ی کسب و کار در زمان تحصیل میباشم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵
  بوتیک
  بازاریابی و فروش/ فروشندگی

  توضیحات: تجربه فعالیت در بوتیک زنانه و بچگانه

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی مقدماتی با نرم افزار های رشته الکترونیک
  20% Complete
  عنوان مدرک: بدون مدرک

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: بدون مدرک
https://.com