مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی مهندسی شیمی
    گرایش گاز /دانشگاه گچساران

پروژه ها

  • 1394
    نظارت فاز 2 فرودگاه بین المللی امام خمینی ( تاسیسات مکانیکی )
    مهندس ناظر
https://.com