مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  فوق دیپلم مدیریت کسب و کار
  گرایش بازاریابی .حسابداری /دانشگاه جهان دیده / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵
  شرکت بهشت کوچک میوه
  مالی و حسابداری/ حسابداری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کامپیوتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com