مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 13.6

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  دبیرستان روشنگر
  منابع انسانی و آموزش/ حل تمرین شیمی پیش دانشگاهی و پایه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  در سال تحصیلی 91-92 به عنوان معلم حل تمرین شیمی پیش دانشگاهی و پایه برای دانش آموزان پیش دانشگاهی فعالیت می کردم.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com