مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1390
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم‌افزار /دانشگاه آزاد تهران مرکز
https://.com