مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    فوق دیپلم حسابداري
    گرایش مالي /دانشگاه علمي كاربردي
https://.com