مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی فناوري اطلاعات
  گرایش تجارت الکترونيک /دانشگاه شيراز
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسي فناوری اطلاعات
  گرایش - /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي / معدل 18.03

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری

دانش تخصصی

 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی تهران - فتوشاپ مقدماتی و پیشرفته
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی - مالی 1 ، 2 ، 3
 • زبان های برنامه نویسی #C
  60% Complete
  عنوان مدرک: مقطع کارشناسی
 • زبان های برنامه نویسی ++C
  60% Complete
  عنوان مدرک: مقطع کارشناسی - جهان دانشگاهی دانشگاه تهران
 • زبان های برنامه نویسی ویژوال بیسیک
  20% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • زبان های برنامه نویسی جاوا
  20% Complete
  عنوان مدرک: مقطع کارشناسی
 • HTML
  40% Complete
  عنوان مدرک: مقطع کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: -
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی تهران - مقدماتی و پیشرفته
 • Microsoft Visual Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک: مقطع کارشناسی
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک: مقطع کارشناسی
 • Microsoft Project
  40% Complete
  عنوان مدرک: مقطع کارشناسی
 • Andorid Studio
  20% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی تهران - فتوشاپ مقدماتی و پیشرفته
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی - مالی 1 ، 2 ، 3
 • زبان های برنامه نویسی #C
  60% Complete
  عنوان مدرک: مقطع کارشناسی
 • زبان های برنامه نویسی ++C
  60% Complete
  عنوان مدرک: مقطع کارشناسی - جهان دانشگاهی دانشگاه تهران
 • زبان های برنامه نویسی ویژوال بیسیک
  20% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • زبان های برنامه نویسی جاوا
  20% Complete
  عنوان مدرک: مقطع کارشناسی
 • HTML
  40% Complete
  عنوان مدرک: مقطع کارشناسی
https://.com