مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1393
    کارشناسی معماری
    گرایش معماری /دانشگاه سوره
https://.com