مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد الهیات
  گرایش کلا و عقائد /دانشگاه علوم حدیث
 • 1389 تا 1392
  کارشناسی الهیات
  گرایش علوم قرآن و حدیث /دانشگاه قم / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com