مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی زبان و ادبیات عربی
  /دانشگاه غیرانتفاعی اصول دین تهران / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  صدا و سیما
  مترجم

  توضیحات: ترجمه نمایش نامه
  پیاده سازی ویدیو
  ترجمه مستند خاطرات نارنجی با موضوع اثرات جانبی عامل نارنجی در جنگ ویتنام از فارسی به عربی
  درحال ترجمه مستند سرزمین ستاره ها با موضوع تاریخچه علوم در دوران اسلامی و دانشمندان آن دوره از فارسی به عربی

پروژه ها

 • 1394
  ترجمه بخشی از کتاب اتصالات از عربی به فارسی
  مترجم همکار در تیم مترجمان

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت

زبان

 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی زبان و ادبیات عربی
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com