مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش تولید وعملیات /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 17.82

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  تدریس خصوصی
  منابع انسانی و آموزش/ تدریس خصوصی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  سوپر مارکت
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰
  صنایع چوب و فلز افتخاری
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ سرپرست کارگران

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  6 مقاله کنفرانسی داخلی و بین المللی 2مقاله چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی کتاب در دست تالیف مقاله isi در دست تهیه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک سازمان فنی و حرفه ای
 • تولید و عملیات
  80% Complete
  عنوان مدرک: پایان نامه تحصیلی
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک سازمان فنی و حرفه ای
 • تولید و عملیات
  80% Complete
  عنوان مدرک: پایان نامه تحصیلی
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
https://.com