مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا هم اکنون
    کارشناسی ارتباط تصویری
    گرایش گرافبک /دانشگاه سمنان / معدل 18.23

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

  • CorelDRAW Graphics Suite
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • Photoshop
    60% Complete
    عنوان مدرک:
  • Free hands
    60% Complete
    عنوان مدرک:
  • Adobe Illustrator
    60% Complete
    عنوان مدرک:

زبان

  • انگلیسی
    40% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com