مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1395
  فوق دیپلم دیپلم ریاضی فیزیک.کاردانی الکترونیک
  گرایش الکترونیک /دانشگاه ازاد / معدل 13

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Ict
  20% Complete
  عنوان مدرک: Ict

زبان

 • ترکی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Ict
  20% Complete
  عنوان مدرک: Ict
https://.com