مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1378 تا 1383
    کارشناسی مهندسی برق
    گرایش کنترل /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 13.62

پیشینه شغلی

  • تیر ۱۳۸۴ تا دی ۱۳۸۶
    شرکت ترانس پست پارس
    مهندسی برق/ مدیر طراحی LV
https://.com