مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علم و فرهنگ
 • 1395 تا 1395
  دیپلم حسابداری
 • 1392 تا 1394
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دکتر شریعتی

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  موسسه ایمن حساب امین
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارآموز
 • مرداد ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۲
  تامین اجتماعی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارآموز بخش بازرسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی

دانش تخصصی

 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مقدماتی
 • Network+
  40% Complete
  عنوان مدرک: network+
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: رایانه مالی
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  60% Complete
  عنوان مدرک: حقوق و دستمزد

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک: رایانه مالی
 • نرم افزار حسابداری نوین
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مقدماتی
 • Network+
  40% Complete
  عنوان مدرک: network+
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: رایانه مالی
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  60% Complete
  عنوان مدرک: حقوق و دستمزد
https://.com