مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  /دانشگاه ایلام / معدل 15.05

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA Routing and Switching

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Software
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dreamweaver
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA Routing and Switching
https://.com