مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی شيمي
  گرایش كاربردي /دانشگاه آزاد كرج / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  تدريس خصوصي-فعاليت در شركت رنگ سازي خودرو-فعاليت در كارخانه داروسازي-

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نقاشي-موسيقي-

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com