مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد شهررری / معدل 1400

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت گوهر قطعه پارسیان
  مالی و حسابداری/ حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  1-آموزش نرم افزار هلو به مدت سه ماه 2-آموزش نرم افزار سیستم جامع کوثر به مدت یک ماه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com