مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش بهره برداری از منابع نفتی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۳
  جایگاه سوخت
  مسئول دفتر/ اپراتور سامانه هوشمند، حسابدار جایگاه و مسئول تخلیه مواد سوختی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1387
  ساخت ربات مسیر یاب، نوریاب وخط یاب همه در یک ربات

پروژه ها

 • 1393
  تصفیه پساب های صنعتی و نفتی به وسیله تکنولوژی نانو
  محقق

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی نفت
  80% Complete
  عنوان مدرک: بهره برداری از منابع نفتی و حفاری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی نفت
  80% Complete
  عنوان مدرک: بهره برداری از منابع نفتی و حفاری
https://.com