مختصری از من

سلام
یکی از اهداف من از اشتغال در رشته تحصیلی ام پیشرفت در علم و دستیابی به اطلاعات علمی بوده ؛ و در راستای اینکه موسسه شما دانش بنیان بوده تقاضای اشتغال در این موسسه را دارم کا هدف اولیه پیشرفت و بعد از آن ارائه خدمات مبنی بر دانش شخصی میباشد

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد ژنتیک
  /دانشگاه آزاد تهران شمال
 • 1389 تا 1395
  کارشناسی زیست سلولی و مولکولی
  گرایش ژنتیک /دانشگاه آزاد واحد تنکابن / معدل 18

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • ژنتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: پژوهشگاه ملی ژنتیک
 • ژنتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: آزمایشگاه ژنتیک تهران

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ژنتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: پژوهشگاه ملی ژنتیک
 • ژنتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: آزمایشگاه ژنتیک تهران
https://.com