مختصری از من

دارای روابط عمومی بالا و پشتکار و تلاش فراوان برای رسیدن به هدف و موفقیت .اهمیت دادن به خواسته های ارباب رجوع و مشتری مدار بودن.منضبط و منعهد به قوانین محیط کار

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم انسانی

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
    صرافی
    مالی و حسابداری/ دفتردار
https://.com