مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1390
    کارشناسی ارشد علوم سیاسی
    گرایش علوم سیاسی /دانشگاه آزاد شهرضا / معدل 16.97
https://.com