مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه جویندگان علم / معدل 16.15

ابزار و نرم افزار

  • نرم افزارهای آفیس و تسلط بر رایانه
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com