مختصری از من

اینجانب در مورد امور محول شده به بنده بسیار دقیق بوده و نهایت تلاش خود را برای بهتر انجام شدن کارهای واگذار شده به من انجام می دهم

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش الکترونیک دیجیتال /دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی / معدل 16.8

پروژه ها

 • 1395
  طراحی رمزنگار des به زبان vhdl
 • 1395
  طراحی فیلتر میان گذر به زبان vhdl
 • 1394
  طراحی ضرب کننده به روش والاس به زبان vhdl
 • 1394
  طراحی تابلو روان به زبان vhdl
 • 1389
  پروژه کارشناسی- طراحی و ساخت تابلو روان با avr

افتخارات

 • 1394
  رتبه اول در ترم 5 کارشناسی از نظر معدل
 • 1389
  کسب رتبه اول از نظر معدل در ترم 5 کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • میکروکنترلر AVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر ARM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی VHDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xilinx ISE Design
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Keil MDK-ARM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSpice
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • cadence
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • CodeVisionAVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xilinx ISE Design
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • cadence
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSpice
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • میکروکنترلر AVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر ARM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی VHDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xilinx ISE Design
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Keil MDK-ARM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSpice
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • cadence
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com