مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی نرم افزار
    گرایش طراحی صفحات وب /دانشگاه جهاد دانشگاهی تبریز / معدل 1462

پیشینه شغلی

  • اردیبهشت ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۶
    شهرداری میاندوآب
    مسئول دفتر/ اپراتور کامپیوتر فضای سبز
https://.com