مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش مهندسی محیط زیست /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 19.22
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 13.71

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پذیرش مقاله "بررسی چرخه زیست محیطی MTBE (ماده افزودنی بنزین)" در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری، دانشگاه استانبول، ترکیه.
 • 1394
  پذیرش مقاله "بررسی چرخه زیست محیطی نیترات" در سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و منظر شهری، دانشگاه شهید بهشتی.
 • 1394
  پذیرش مقاله "بررسی تاثیر نوع دانه بندی روش سوپرپیو بر خصوصیات حجمی آسفالت گرم (HMA)" در دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز.
 • 1394
  دستیار آموزشی درس "مبانی انتقال، انتشار و مدلسازی آلاینده ها" در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی.
 • 1393
  دستیار پژوهشی در مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • 1393
  پذیرش مقاله "بررسی تاثیر پیش پوشش سنگدانه های آسفالت با امولسیون بر پارامترهای مارشال و میزان قیر بهینه" در ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران.
 • 1392
  دستیار آموزشی درس "ریاضی 1" در مقطع کارشناسی در دانشگاه علم و صنعت ایران.

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Watergems
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • sewergems
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی Fortran
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Surfer
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com