مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی صنایع شیمیایی
  /دانشگاه دانشگاه ازاد یادگار امام / معدل 14.14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت زمزم
  ازمایشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • gaussian
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com