مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی معدن
  گرایش استخراج /دانشگاه سراسری زنجان / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت ملی سرب و روی-شرکت فرآوری مواد معدنی-شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی
  مهندسی نفت/معدن/ کارآموز

  توضیحات: کارآموز نمونه در شرکت ملی سرب و روی ایران
  گذراندن تابستان ها از سال 1392 تا 1394 بعنوان کارآموز در شرکت های ذکر شده

پروژه ها

 • 1395
  تهیه راهنمای تجهیز کردن معادن کوچک مقیاس استان زنجان
  مجری

  توضیحات: پروژه پایانی دوره کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حفاری و استخراج
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • surfer-datamine-gemcom-excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حفاری و استخراج
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com