مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی ارشد مدیریت
    گرایش بازرگانی بین الملل /دانشگاه آزاد ابهر / معدل 18

زبان

  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com