مختصری از من

نقاط قوت رفتاری من
ارتباطات
تفکر راهبردی
تعهد و انگیزه خدمت
توسعه فردی

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه تهران مرکز / معدل 17
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه کرج

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت ایران ایر
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارمند
 • آذر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  سپهر سیستم اندیش
  مهندسی صنایع/ کارمند
 • مهر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت زمان گستر آسیا
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارمند
 • فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  شرکت مهندسی سپاسد
  مسئول دفتر/ کارمند

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله علمی و پژوهشی بررسی و رتبه بندی گونه های مناسب جهت پرورش ماهیان دریایی در قفس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • 1395
  ارائه مقاله بررسی و رتبه بندی گونه های مناسب جهت پرورش ماهیان دریایی در قفس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی

پروژه ها

 • 1392
  برنامه ریزی تولید
  کارشناس

  توضیحات: برنامه ریزی تولید محصولات یک کارخانه لبنیاتی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی تولید
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • اقتصاد مهندسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • super dicition
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی تولید
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • اقتصاد مهندسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com