مختصری از من

به شدت علاقمند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد .این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردی ام محسوب می شود.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع گاز /دانشگاه دانشگاه سراسری حکیم سبزواری / معدل 14.23

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت آچیلان دُر
  بازاریابی و فروش/ دربهای اتوماتیک-نمای کرتین وال-پنجره ترمال بریک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HYSYS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نرم افزار CRM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com