مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه آزاد درگز / معدل 16.02

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  تولید قطعات خودرو
  مالی و حسابداری/ حسابداری-(امور مالی - اداری و انسانی)
 • فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  دفتر بازرگانی-بنکداری(پخش موبایل ولوازم جانبی)
  مالی و حسابداری/ صندوق دار- انباردار حسابدار
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  موادغذایی معتمد
  مالی و حسابداری/ صندوق دار-انباردار-حسابدار
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۹
  دفتر فنی مهندسی
  مالی و حسابداری/ منشی-دفترداری- امورمالی

دانش تخصصی

 • حسابداری صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از مرکز فنی حرفه ای -شهید نارنجی درگز
 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربرد در رایانه درجه دو- آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای -مهندس حنفی-درگز
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری حقوق ودستمزد-گواهینامه فنی حرفه ای -شهید نارنجی درگز

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی در محیط کاری(دفتر بازرگانی)
 • نرم افزار رافع
  60% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی در محیط کاری(دفتر مهندسی) و دانشگاه آزاد(کارشناسی)
 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: فتوشاپ هفت در محیط کاری (امور تایپ وتکثیر وعکاسی)
 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار نوین پرداز- درمحیط کاری(مواد غذایی)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از مرکز فنی حرفه ای -شهید نارنجی درگز
 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربرد در رایانه درجه دو- آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای -مهندس حنفی-درگز
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری حقوق ودستمزد-گواهینامه فنی حرفه ای -شهید نارنجی درگز
https://.com