مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی زیست سلولی و مولکولی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه آزاد تهران شمال

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  بیمه سامان
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب بیمه عمر

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروبیولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • زبان و ادبیات فارسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: منتخب جشنواره جوان خوارزمی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروبیولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • زبان و ادبیات فارسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: منتخب جشنواره جوان خوارزمی
https://.com