مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرایند /دانشگاه ازاد رباط کریم
 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرایند /دانشگاه ازاد رباط کریم

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شرکت نارگان
  مهندسی شیمی/ کار اموزی در بخش فرایند
 • آبان ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  شرکت نفت پارس
  مهندسی شیمی/ کار اموزی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Pfd و pid
  80% Complete
  عنوان مدرک: انجمن خانه مهندسی شیمی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Pfd و pid
  80% Complete
  عنوان مدرک: انجمن خانه مهندسی شیمی
https://.com