مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش مکاترونیک /دانشگاه سمنان / معدل 17
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی رباتیک
  /دانشگاه صنعتی همدان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت رهپویان مکاترونیک
  مهندسی برق/ مهندس طراح برق

  توضیحات: طراحی و پیاده سازی ده ها پروژه ی متفاوت

ابزار و نرم افزار

 • Solidworks
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Power Mill
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر AVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر ARM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر های PIC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر های 8051
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • FPGA
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com