مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه علوم تحقیقات فارس(مرودشت) / معدل 17.05

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله ای در زمینه مدارات مجتمع و نانو الکترونیک
 • 1395
  ثبت مقاله ای در زمینه مدارات مجتمع

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • علوم کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
 • نرم افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: Icdl

ابزار و نرم افزار

 • Pspice
  80% Complete
  عنوان مدرک: Pspice
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hspice
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Ielts
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: Gre
دانش تخصصی
 • علوم کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
 • نرم افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
https://.com