مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مدیریت
  گرایش مالی /دانشگاه تهران مرکز

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  نمایشگاه کتاب
  غرفه دار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مهارت های والیبال و ایروبیک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارتlcdl....1 2 3
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره های اموزشی کامپیوتر
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارتlcdl....1 2 3
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره های اموزشی کامپیوتر
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com