مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1385
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شهید شمسی پور / معدل 14
 • 1380 تا 1382
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صدرالمتالهین / معدل 14

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com