مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1385
  کارشناسی مترجمی زبان
  گرایش انگلیسی /دانشگاه آزاد واحد تاکستان / معدل 12.56

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت ستون سقف
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

دانش تخصصی

 • مترجمی زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مترجمی زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com