مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت مالی
  /دانشگاه علم وهنر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی، هنری،نرم افزاری

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com