مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1388
  دکتری دامپزشکی
  گرایش دامپزشکی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  شرکت نانوپارت خزر با برند نانو نیپ
  پزشکی درمانیپرستاری/ مدیر بازرگانی
 • فروردین ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۹۲
  شرکت پخش دارو گستران پارس
  پزشکی درمانیپرستاری/ مدیریت فروش و بازرگانی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مدرس دانشگاه از سال ۸۸تا۹۲ در دانشگاه پیام نور استان مازندران و داشتن چندین لوح تقدیر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دامپزشکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داروسازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دامپزشکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داروسازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com