مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد EMBA
  گرایش Marketing /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 18.6
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه تفرش / معدل 15.57

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Branding
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • advertising
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: IBT and IELTS
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Branding
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • advertising
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com