مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی کاردانی
  گرایش مدیریت بازرگانی /دانشگاه غیرانتفاعی حکیم جرجانی / معدل 16.5

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com